UBRANIE SPECJALNE 2-CZ PROTON-S (KURTKA I SPODNIE) SR

1 623,60  z VAT

Ubranie strażackie, specjalne PROTON spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz wymagania norm:
EN ISO 13688:2013 IPN-EN lSO 13688:2013-12l odzież ochronna. Wymagania ogóIne
EN 15614:2007 [PN-EN 15614:2009] odzież ochronna dla strażaków – Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej pzy pożarach w przestrzeni otwartej.

Po złożeniu zamówienia w uwagach proszę dopisać rozmiar zamówionego ubrania.